ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านนาข่า ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบแรงสูง ชนิด SF.6 จำนวน 1 ชุด
05/09/2562 08:30
05/09/2562 16:30
กฟอ.ด่านซ้าย
0817990246
ธีระเดช มาสอน
ลำดับดาวน์โหลด