ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้าม สฟฟ.ลำพูน 2
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการแก้ไขจุดร้อน ในระบบจำหน่านแรงสูง 22 kV ของ สถานีไฟฟ้า ลำพูน 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV
21/12/2564 09:00
21/12/2564 12:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด