ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกลางเมือง 4 ตำบลหมากแข้ง จ.อุดรธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
25/04/2565 09:00
25/04/2565 13:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด