ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้างอยุธยา บาดาล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแผนงานดับไฟระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี. เพื่อดำเนินปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงในการจ่ายไฟ ลดปัญหาไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีไฟฟ้าโรจนะ 2 ข้างอยุธยา บาดาล
20/02/2562 10:00
20/02/2562 12:00
กฟจ.อยุธยา
035-253612,615
วรสิทธิ์ ดีอารมย์
ลำดับดาวน์โหลด