ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ตึงสายแรงสูงหย่อน LEA04 พาดสาย SAC 185 ระยะทาง 40 เมตร รื้อถอนดรอฟเอ้าท์ ต่อตรง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ CP
01/12/2563 10:00
01/12/2563 13:00
กฟจ.เลย
0847912291
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด