ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่การไฟฟ้าอำเภอศรีมหาโพธิถึงโรงเรียนหนองกระทุ่ม
ดับปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง
30/11/2561 08:00
30/11/2561 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
กอบศักดิ์ ไชยวารี
ลำดับดาวน์โหลด