ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยหลังวัดท่าเรือ ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยหลังวัดท่าเรือ ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน งานรื้อย้าย/เปลี่ยนจุดติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 kVA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Soi that behind Ta-Rua temple Moo 3 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Friday, 18 March 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
18/03/2565 09:00
18/03/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
0815418369
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร