ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฝั่งตรงข้ามเหนือวัดใหม่คลองหอม ถึง สามแยกคลองยาง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บริเวณ ฝั่งตรงข้ามวัดใหม่คลองหอม จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ไฟฟ้าจะดับ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
บริเวณ ฝั่งตรงข้ามเหนือวัดใหม่คลองหอม ถึง สามแยกคลองยาง

อนึ่งหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา การไฟฟ้าฯ จะรีบจ่ายไฟให้โดยเร็วหากผู้ใช้ไฟจะดำเนินการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯหรือเดินเครื่องจ่ายไฟขอได้โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าทราบก่อนล่วงหน้า
27/07/2565 08:30
27/07/2565 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 ต่อ 15060 , 055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 27ก.ค.65