ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ซอยกาญจนะ2นาใน ถึง แยกสิริราชย์ ตำบลป่าตอง ตลอดแนวทั้งสองฝั่งซ้าย-ขวา
======ประกาศ======
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33kV เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราว บริเวณตั้งแต่ซอยกาญจนะ2นาใน ถึง แยกสิริราชย์ ตำบลป่าตอง ตลอดแนวทั้งสองฝั่งซ้าย-ขวา
ในวันพฤหัสบดี ที่27 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
พื้นที่ไฟดับได้แก่
- ซอยกาญจนะ 2 นาใน
- ซอยนาใน 3
- แม็คโครนาใน
- ซอยนาใน 4
- ซอยนาใน 5
- ซอยนาใน 6
- ซอยนาใน 7
- ซอยนาใน 8
- ซอยนาใน 9

ดังนั้นท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ติดต่อสอบถาม ศูนย์สั่งการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องป่าตอง
(telephone)076-345574
27/02/2563 09:00
27/02/2563 17:00
กฟจ.ภูเก็ต
076-345574
อลงกรณ์ กองธรรม