ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านบ่อฟ้า ,คลองมะดัน วันที่ 12 พ.ค. 2565
บริเวณบ้านบ่อฟ้า ,คลองมะดัน วันที่ 12 พ.ค. 2565 ตั้งแต่วันที่ 09.00-17.00 น.
12/05/2565 09:00
12/05/2565 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-7613999
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด