ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองขาม หมู่ที่2 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาแรงสูงพร้อมติดตั้งหัวเสา SP/BA
19/07/2564 09:00
19/07/2564 15:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด