ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสี่แยกแสงเพชร อ.เมือง ถึง บ้านโนนสวาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
26/06/2563 09:00
26/06/2563 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด