ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตลาดอ่างทอง หม้อแปลงพีอีเอ 37-016484 ขนาด 250 เควีเอ
เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงและซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ
13/06/2562 09:00
13/06/2562 12:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001/16460
สำเริง คำนูญ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง