ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกบ้านท่าใหญ่ ถึง เขาพังเหย
ปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ Load Break Switch ชนิด ดับอาร์คด้วย Gas SF6 บริเวณสี่แยกหนองยายโต๊ะ
18/09/2562 09:00
18/09/2562 09:30
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง