ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โซ่พิสัย(คุ้มดอนแดง) ดับไฟ จาก 08.00น. ถึง 17.00 น. สถานีตำรวจภูธรอำเภอโซ่พิสัย บ.อ่างทอง ดับไฟ 2 ช่วงเวลา ช่วงที่1 08.30-09.00 และช่วงที่2 16.00-17.00 น.
ทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน เพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟ
11/02/2562 08:00
11/02/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด