ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยบ้านหนองปื๊ด หมู่ 9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปากซอยบ้านหนองปื๊ด หมู่ 9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
13/08/2565 08:30
13/08/2565 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464,1129
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด