ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม.9 บ้านท่ามะไฟ ม.14 บ้านแหลมยาง ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
17/05/2565 09:00
17/05/2565 16:30
กฟจ.พิจิตร
056611890
ธีระพงษ์ ศิริกังวานย์
ลำดับดาวน์โหลด