ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณทางแยกเข้าบ้านมาบลำบิด ถึงบริเวณทางแยกเข้าวัดธรรมจักร ตลาดมาบลำบิด ไร่แลไกล บ้านหนองอ้อ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
29/07/2561 08:30
29/07/2561 17:00
กฟอ.บ้านบึง
038443674
ธวัชชัย อินทวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1มาบลำบิด