ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1,9,16 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงพาดสาย 185 SAC
07/08/2564 08:30
07/08/2564 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด