ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.9 ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยูธยา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก
29/05/2564 08:30
29/05/2564 16:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด