ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ ต.สร้อยทอง บริเวณสี่แยก อบต.สร้อยทอง ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าว อบต.สร้อยทอง,โรงสี ป.ดุสิตวรรณรุ่งเรืองไรท์,โรงงานแอินเตอร์ฯ,หจก.จันเสนออยล์(ปตท.),แพลนท์ปูนหน้าโรงงานอินเตอร์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายด้านแรงสูง บริเวณสี่แยก อบต.สร้อยทอง ซึ่งทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟ บริเวณสี่แยกอบต.สร้อยทอง,อบต.สร้อยทอง,โรงสี ป.ดุสิตวรรณรุ่งเรืองไรท์,โรงงานแอินเตอร์ฯ,หจก.จันเสนออยล์(ปตท.),แพลนท์ปูนหน้าโรงงานอินเตอร์ บริเวณดังกล่าว
*** ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ เวลา 13.00 – 14.30 น.***
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ที่อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเหตุอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
19/02/2563 13:30
19/02/2563 14:30
กฟต.ช่องแค
กฟย.ช่องแค 056-269-236 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี