ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สถานีไฟฟ้ากำแพงเพชร 2 ถึงสี่แยก ท่ามะเขือ
รื้อถอนเสา ขนาด 12.20 ม. ตั้งแต่ สถานีไฟฟ้ากำแพงเพชร 2 สายเลี่ยงเมือง จนถึง สี่แยกไฟแดงป้อม สีชุมภู
27/08/2562 09:00
27/08/2562 16:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055 - 711181 , 055 - 716711 , 1129
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด