ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าเหียง ซอย 3,7,8 บ้านป่าห้า จัดสรรนภาธานี จัดสรรเนเจอร์โฮม จัดสรรกาญจน์กนกวิลล์ 7 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีงานดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อทำการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าต่อเเดนในระบบไฟฟ้าเเรงสูงระหว่างอำเภอสันป่าตอง-อำเภอหางดง ตั้งเเต่พิพิธภัณฑ์ร้อยอันพันอย่าง ถึง ตรงข้ามบริษัทภัทรอุดร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา ตั้งเเต่ 09.00-17.00 น. (บริเวณที่ได้รับผลกระทบ บ้านป่าเหียง ซอย 3,7,8 บ้านป่าห้า จัดสรรนภาธานี จัดสรรเนเจอร์โฮม จัดสรรกาญจน์กนกวิลล์ 7 )
22/07/2564 09:00
22/08/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053441093
กิตติพร อินทร์สุข
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 22/07/64