ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนชาด,บ้านดงคำ,บ้านสร้างแก้ว,บ้านคำไผ่,โรงเรียนแก้วเสด็จ ต.หนองแวง จ.กาฬสินธุ์
ด้วยการไฟฟ้าจะเข้าดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง
31/01/2561 10:00
31/01/2561 12:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด