ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมู่ 7,8,9,10 ตำบล ลาดชิด อำเภอ ผักไห่
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ บริเวณ หมู่ 8-9-10 ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31/07/2562 09:00
31/07/2562 17:00
กฟอ.ผักไห่
035391234 ต่อ 12
ธงชัย สถาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ ม.7-10 ต.ลาดชิด 31 ก.ค.62