ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากซอยเจริญรัชดา ถึงท้ายซอย
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณปากซอยเจริญรัชดา ถึงท้ายซอย เพื่อปฏิบัติงานปักเสา เเละเปลี่ยนสายไฟฟ้าเเรงสูงภายในซอย
13/09/2563 08:00
13/09/2563 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด