ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 10 บ้านไร่-บ้านสวน ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เพื่อขยายเพิ่มเฟสระบบจำหน่าย
15/02/2562 08:30
15/02/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด