ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 3-5 ถนนสาย 15 หมู่ที่ 6,7 ต.นิคมพัฒนา
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง
30/09/2564 08:00
30/09/2564 17:00
กฟส.นิคมพัฒนา
0862214958
วิบูลย์ บัวผาย
ลำดับดาวน์โหลด
1งานดับไฟ