ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกตลาดถ้ำทอง ถึง หน้าที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา
ปรับปรุงระบบจำหน่าย และย้ายแนวเพื่อรองรับการขยายพื้นผิวจราจร
08/10/2563 09:00
08/10/2563 16:00
กฟอ.ถ้ำพรรณรา
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด