ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.ตาคลี (บางส่วน) จ.นครสวรรค์
บริเวณ หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น.
บริเวณ หมู่ 22 บ้านหนองสีนวล 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.
บริเวณซอยถาวโร ต.ตาคลี 12 มีนาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.
บริเวณบ้านจัดสรรอินทร์ฤทธิ์ ซอยถาวโร 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น.
บริเวณซอยยี่สุ่นเทศ(ถนนรจนา) 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.
บริเวณซอยรจนา ต.ตาคลี 12 มีนาคม 2563 เวลา 15.00-16.00 น.
12/03/2563 09:00
12/03/2563 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-264278 / 056-261233 / PEA Call Center 1129
ศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด