ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำจำ ซอย 1
1.ติดตั้งลูกถ้วยแขวน
2.ตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ
28/01/2565 09:00
28/01/2565 16:30
กฟอ.แม่สาย
053731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด