ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE บ้านหนองพันทา(ป้อมตำรวจ) ถึง DISS ชั่วคราว บ.โนนแก้ว
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
สถานที่ที่ไฟดับเพิ่มเติม****
บ.เหล่าทอง,บ.เหล่าพัฒนา,บ.เหล่าสามัคคี,บริษัทสีแก้วยางพารา จำกัด,บ.ศรีอุบล,บ.คลองทิพย์,บ.ซำบอน,องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง,โรงเรียนบ้านเหล่าทอง ดับไฟ 2 ช่วงเวลา คือ 08.00 - 09.00น. และ 16.00 - 17.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพันทา,โรงเรียนหนองพันทา,บ.หนองพันทา,บ.ป่าไร่,บ.โนนสมบรูณ์,บ.โนนอุดม,บ.หนองนาดี,บ.หนองนาคำ,บ.โนนแก้ว,บ.สามหนอง,บ.บัวตูม,บ.ท่าคำรวม,บ.โนนป่าบาก,บ.โพนทอง ดับไฟเวลา 08.00-17.00 น.
29/05/2563 07:00
29/05/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด