ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ปั้มน้ำมันเอสโซ่ ถึง ข้างร้านเจ๊เภาอาหารป่าปากทางเข้าหนองไลย์
ดำเนินปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายหุ้มเคเบิ้ล 185 SAC เพิ่มวงจรฟิดเดอร์ 3 สฟฟ.นผ.
29/01/2562 09:00
29/01/2562 15:00
กฟอ.หนองไผ่
0882255391
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด