ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สันกับตอง
แก้ไขมิเตอร์แรงสูงต่อแดน F4 LNB ชำรุด
09/05/2565 08:00
09/05/2565 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด