ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์ ถึง เชิงสะพานข้ามทางรถไฟคอกกระบือ แนวถนนพระราม 2 (ขาเข้า กทม.) และบริเวณตั้งแต่ปั๊มบางจาก ถึง ปากซอยกระเบื้องลีลา แนวถนนพระราม 2 (ขาออก)[ผกส. PEA Samutsakhon]
ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
31/05/2563 08:00
31/05/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด