ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางนาดูน อำเภอนาดูน
ด้วย กฟส.วาปีปทุม จะขอดับไฟ ด้วย กฟส.อ.วป. จะขอดับไฟ ไลน์ ฟีดเดอร์ 3 สฟฟ.วป. เพื่อปฏิบัติงานปักเสา14.30 M 14 ต้น ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา พาดสาย 185 SAC 400 เมตร งาน คพจ.1 ช่วงแยกบ้านหนองโง้ง-ปากทางนาดูน ดับไฟไลน์เมน ช่วงจาก อุปกรณ์ รหัส WPT 3S-07 ปั้มฯพีที ถึงต้น BA. เสาหมายเลข10บ.โพธิ์ทอง
03/11/2564 08:30
03/11/2564 16:30
กฟอ.นาดูน
0885958792
พิสิฐพงษ์ ปัดสำราญ