ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสถานีไฟฟ้านางรอง , บ้านตะโก (ฝั่งขวา) ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ถึง บ้านยายคำ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาไฟฟ้าแรงสูง
30/01/2563 09:30
30/01/2563 12:00
กฟจ.กระบี่
089-981-5565
พิสิษฐ์ เพชรสว่าง