ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณฟาร์มสามแอ๋ว ถึง ก่อนซอยสวัสดี ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kV บริเวณฟาร์มสามแอ๋ว ถึง ก่อนซอยสวัสดี ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
24/01/2565 07:30
12/01/2565 14:33
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464,1129
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด