ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ อบต.ทาม อ.กันทรารมย์
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันทรารมย์ จะทำการปรับปรุงฯ ซ่อมแซมระบบจำหน่ายในเขตพื้นที่ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าใน วันที่ 26 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันดังกล่าว
ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอกันทรารมย์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในส่วนบริเวณที่ไม่มีไฟฟ้าใช้คือ บ้านเจี่ย บางส่วน (ทางไปบ้านทาม) , บ้านทาม และบ้านผึ้ง ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
26/03/2563 09:00
26/03/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
0445-651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด