ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบุขี้ตุ่น ต.พลกรัง
ดับไฟเพื่อตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
03/12/2564 09:00
03/12/2564 13:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/064-434-0808
กีรติ มีดีจันทรังษี
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านบุขี้ตุ่น ต.พลกรัง