ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หน้าท่าข้าวธรรมชาติ ถึง ก่อนหน้าปั้มบางจาก
เพื่อจะดำเนินงาน พาดสายแรงสูง 185 Sq.mm. SAC ฟีดเดอร์ 3 ฝั่งทิศตะวันออก
14/02/2563 09:00
14/02/2563 16:00
กฟอ.หนองไผ่
056781864
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด