ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเทียมพร
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
20/10/2563 09:00
20/10/2563 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด