ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย โรงแก้ว ถนนท่าน้ำบ้านไร้ ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ [ผปบ. PEA Samutsakhon]
ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (เปลี่ยนสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าใหม่)
19/12/2564 08:00
19/12/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด