ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ย้ายแนวเสาแรงสูงออกจากแนวเขตก่อสร้าถนนสายวังสะพุง-ภูหลวง บริเวณบ้านบุ่งค้อ ม.1 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ไลน์หลัง LEA7R-02(WUA02R-01) ย้ายเสา จำนวน 5 ต้น ปักแซมไลน์ จำนวน 2 ต้น วันที่ 5 มิ.ย.63 เวลา 09.00น-16.30น
โดยนายโอวิทย์ การะเกษ 098-9694291 สำนักงาน 042-870475
05/06/2563 09:00
05/06/2563 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด