ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยข้างสะพานสี่ หลังบริษัท DID
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
23/11/2564 08:00
23/11/2564 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659-070
วิฑูรย์ จึงสุนทรกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ