ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 07
ปรับปรุงระบบจำหน่าย รื้อถอนเสาแรงสูง/แรงต่ำ
พื้นที่ไฟฟ้าดับ บ.นาหว้าน้อย(คุ้มวัดดงน้อย) เจ เจ หลังคาเหล็ก อูบมุง(คุ้มแมกไม้รีสอร์ท) บ.อูบมุง (คุ้มปากทาง)
27/07/2564 08:30
27/07/2564 17:00
กฟอ.เขมราฐ
045491219
นายสุชีพ สุริยันต์
ลำดับดาวน์โหลด