ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่หน้าสถานีหนองไผ่ (สร้างใหม่) ตำบลนาเฉลียง ถึง บริเวณร้านเจ๊เภาอาหารป่าปากทางเข้าหนองไลย์
เนื่องด้วยจะดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงาน เพื่อจะดำเนินปรับปรุงแก้ไขงานสับเปลี่ยนอุปกรณ์บนหัวเสาแรงสูงสายหุ้มเคเบิ้ล 185 SAC เพิ่มวงจรฟิดเดอร์ 3 สฟฟ.นผ.
13/06/2562 09:00
13/06/2562 15:00
กฟอ.หนองไผ่
0882255391
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด