ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยก บ.เกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
ดับเพื่อพาดสายแรงสูงเพิ่มเฟสงานงบผู้ใช้ไฟ ระยะทาง ๓๒๐ ม. จำนวน ๑ เส้น
15/02/2561 09:00
15/02/2561 16:00
กฟอ.ศีขรภูมิ
081-0752134
บรรจง รัมพณีนิล