ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อาคารพาณิชย์ ปากซอยเทศบาล 3
ตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ
21/02/2562 09:00
21/02/2562 12:00
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง