ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
SEK2R-03 ถึง Diss ชั่วคราว บ้านโคกอุดม
ปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายขนาด 185 ต.มม.
1.ดับไฟ เวลา 07.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านโคกอุดม บ้านอุดมสุข
2.ดับไฟ 2 ช่วงเวลา 07.00-08.00 น. ประกอบด้วย เทสโก้โลตัส (สาขาพรเจริญ) ปั๊มน้ำมัน ปตท.(สาขาพรเจริญ) โรงไม้ JOS
05/03/2563 07:00
05/03/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด